HAIRCLUB Kreativní image  
HAIR CLUB > O nás > Kdo je Šárka Tesaříková

Je živel.

Energická, veselá, upřímná, cílevědomá, vytrvalá, pracovitá.

Pojem podnikatelka nevystihuje její aktivity ani akční rádius.

Je jednou z nejúspěšnějších žen ve svém oboru, majitelkou jednoho z nejnavštěvovanějších brněnských salónů.

Pracuje s lidskou duší a spoluvytváří její obal.

Umí najít v lidech to, co určuje vzhled a chování, je rádcem ve věcech vkusu.

Při každém setkání Vás překvapí nápady, energií, úsměvem, vstřícností.

sarka tesarikovaCo říci o sobě, když vnímám především jiné lidi? Je to snad příběh o životní cestě nespokojené Ostravačky, příběh o cestě z Ostravy do Brna, o ztrátách zaměstnání a neustálých změnách?

Nedělám řemeslo. Řemeslo mám ráda a vím, že jeho zvládnutí je základem tvůrčí činnosti. Ale jak dělat řemeslo, když nedokážu znovu opakovat to, co jsem už jednou vytvořila? A tak už dnes vím, že nedělám řemeslo, ale umění. A také vím, že pro mne není jiná cesta než zázemí se zaměstnanci – mými žáky a moje svoboda.

Nechodí za mnou jen hlavy. Přicházejí celí lidé a já je jako celek vnímám. Jednorázová služba jejich vlasům a obličeji nestačí. A tak poslouchám, co říkají, dívám se a hledám v jejich projevu to, co je pro každého typické. Jaká je duše, takový je její obraz.

Příroda není hloupá. Většina záporů ve vzhledu pochází z celkového nesouladu, v rozporu co je uvnitř nás a tím, jak se prezentujeme svému okolí. A tak se snažím pomáhat každému klientovi najít jeho vnitřní i vnější harmonii. Kdo přede mnou sedí, stojí, mluví? Jeho tvář, vlasy, ruce, celkový vzhled – to všechno vypovídá o jeho osobnosti.

Vzájemnou komunikací začíná někdy malá, jindy velká proměna. Je důležité podobat se sami sobě. Teprve tehdy, když se mi podaří proniknout pod vnější slupku, nastává změna, která sebou přináší nečekanou svobodu, uvolněnost a pro člověka tolik potřebné přijetí vlastní osoby. Cesta od teorie k sebepoznání je u každého jednotlivce jiná. Jsem průvodcem na této cestě.

Moje aktivity? Nechci se „zavřít“ jen ve své firmě. Záleží mi na mém oboru – i ten vnímám jako celek. A proto jsem v roce 2004 založila Akademii Hair Club.

Moje motto. Snažím se dosáhnout harmonie v každé činnosti. Cítím se dobře ve své kůži.

Mám upřímnou radost z toho, že přes všechny problémy, související se současnou situací v naší společnosti, mohu aktivně přistupovat nejen k vlastní seberealizaci, ale mohu také pomáhat vytvářet hodnoty, z nichž jak doufám, budou moci čerpat i následující generace.

HairClub Olomouc usak
designed by GREP design | Úprava eBohemia.com